Nawozy posypowe i ich zastosowanie.

Zastosowanie wszelkiego rodzaju nawozów do roślin ogrodowych, czyli kwiatów, drzew i krzewów to bardzo ważna kwestia, której warto poświęcić nieco więcej czasu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż bez dobrze dobranych i odpowiednio stosowanych nawozów, niestety ale ogród nigdy nie będzie tak piękny, jakby mógł być. Wobec tego też, warto tutaj pozyskać solidne podstawy wiedzy w zakresie stosowania poszczególnych nawozów, zarówno w kwestii ich wpływu na nasze rośliny, jak i na nas samych. Warto także zapoznać się z przepisami BHP przy stosowaniu nawozów, aby nie doprowadzić do sytuacji, w których zrobimy sobie krzywdę. Zobaczmy w takim razie, jak to wszystko wygląda i na które kwestie w tym aspekcie należy zwrócić szczególną uwagę.

Bezpieczeństwo przy pracy z nawozami.

Zdecydowanie najważniejszą z naszego punktu widzenia kwestią będzie nasze bezpieczeństwo podczas stosowania wszelkiego rodzaju nawozów do roślin ogrodowych. Nie da się ukryć, iż zawarte w nich substancje chemiczne mogą mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. W celach bezpieczeństwa przed zastosowaniem jakiegokolwiek nawozu, należy bezwzględnie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, gdzie wyszczególnione będą wszystkie zagrożenia, oraz sposób postępowania z substancją i pustym opakowaniu. Można jednak przyjąć założenie, iż dla większości nawozów stosowanych w naszych ogrodach, niezbędne będą zabezpieczenia takie jak:

  • Rękawice ochronne
  • Maska ochronna z pochłaniaczem, zapewniającym swobodę oddychania, bez ryzyka wdychania niebezpiecznych oparów czy też pyłów (nawozy posypowe dość silnie pylą przy ich stosowaniu.
  • Fartuch ochronny

Te trzy elementy będą niezbędne w każdym niemal przypadku, wobec czego można od razu się w nie zaopatrzyć, i zawsze z nich korzystać, niezależnie od tego, czy producent danego nawozu lub środka ochrony roślin zaznaczył taką konieczność czy też nie. Po prostu bezpieczeństwa nigdy za wiele. Czasami może się zdarzyć się tak, iż jakaś substancja nie jest szkodliwa, niemniej jednak w kontakcie z nasza skórą może wywołać reakcje alergiczne, a co za tym idzie lepiej być na tę okoliczność przygotowanym i posiadać odpowiednią odzież BHP do pracy z nawozami i środkami ochrony roślin.

Stosowanie poszczególnych nawozów.

Praktycznie na każdym produkcie do nawożenia roślin ogrodowych będziemy mogli znaleźć instrukcję jego stosowania, toteż jej uważne przeczytanie będzie podstawowym i pierwszym krokiem przed podjęciem jakichkolwiek prac. Oczywiście nie zapominamy o tym, że na przykład posypowy nawóz do iglaków strasznie pyli podczas jego stosowania, wobec czego mimo braku takich wskazań na opakowaniu, stosujemy maskę ochronną z pochłaniaczem, aby nie wdychać niepotrzebnie substancji potencjalnie szkodliwych. W zasadzie można powiedzieć, iż w przypadku każdego nawozu trzeba będzie postępować nieco inaczej. Niektóre z nich należy rozrobić w wodzie i podlać rośliny, inne zaś należy rozsypać dookoła a następnie zrosić całość obficie wodą. Jedne nawozy stosować należy tylko w czasie deszczowym, a inne zaś w czasie suchym. Wszystko będzie tutaj zależne od samego producenta i sposobu przygotowania nawozu oraz jego działania. Dlatego też, zawsze należy starannie przeczytać instrukcję, gdzie będziemy mieli wyszczególnione metody postępowania z danym nawozem, aby było bezpiecznie i dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *