Profesjonalny warsztat lakierniczy.

Warsztat lakierniczy, aby mógł świadczyć usługi na maksymalnie wysokim poziomie jakości, powinien przede wszystkim być odpowiednio wyposażony. Chodzi tutaj głównie o sprzęt zapewniający wysoką czystość wewnętrznej atmosfery roboczej. Dzięki temu bowiem będzie można realizować prace lakiernicze na maksymalnie wysokim poziomie. Musimy sobie zdać sprawę z tego, iż najgorszym wrogiem jakości w lakiernictwie będą lotne zanieczyszczenia. Dlatego też, ich systematyczne i prawidłowe usuwanie z powietrza będzie kluczowe. Niezbędnym będzie więc profesjonalny system nawiewno-wywiewny z filtracją powietrza, oraz systemy filtracji zanieczyszczeń wewnętrznych. Dodatkowo, do diametralnego wzrostu jakości przyczyni się także inwestycja w profesjonalną kabinę lakiernicza.

System nawiewno-wywiewny

Podstawowym elementem będzie tutaj system nawiewno-wywiewny, z zainstalowanymi filtrami kieszeniowymi. Będą one przechwytywać wszystkie zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza, dzięki czemu do wnętrza pomieszczeń lakierniczych będzie przedostawać się zaledwie śladowa ich ilość. Bardzo ważną kwestią jest tutaj to, aby każdy zastosowany filtr kieszeniowy był regularnie wymieniany. Nadmierna ilość zanieczyszczeń na filtrze będzie prowadzić do braku sprężu w instalacji, skutkiem czego jej wydajność będzie obniżona. I to zarówno wydajność w wymianie powietrza, jak i w kwestii przechwytu zanieczyszczeń. Trzeba więc powiedzieć, iż jest to instalacja dość kosztowna w eksploatacji, jednakże absolutnie niezbędna w celu osiągnięcia wysokiego poziomu realizowanych prac lakierniczych. czyste powietrze wewnątrz warsztatu będzie także przyczyniać się do wzrostu komfortu pracy. Komfort pracy zaś, będzie przekładać się na zwiększoną wydajność pracy. wiadomo przecież, iż w dobrych i wygodnych warunkach pracuje się lepiej i efektywniej.

Wewnętrzna kabina lakiernicza.

Aby osiągnąć jeszcze lepszy poziom efektywności i jakości realizowanych prac, poza samym systemem nawiewno-wywiewnym, warto zainwestować w profesjonalną kabinę lakierniczą. Jest to dodatkowe, wewnętrzne pomieszczenie, w pełni odizolowane od otoczenia, dzięki czemu wewnątrz panuje niemalże idealność czysta atmosfera robocza. Kabina zawsze będzie dodatkowo wyposażona w własny system wentylacji, z oczyszczaniem powietrza, jak i w system sprężania. Dzięki temu też, sprężone powietrze przeznaczone do lakierowania będzie jak najbardziej oczyszczone. Tutaj trzeba będzie także pamiętać o tym, aby dodatkowo zastosować filtr podłogowy do kabiny lakierniczej. Dzięki niemu bowiem zanieczyszczenia wnoszone przez pracowników będą wiązane w jego strukturze. Tak samo będą przechwytywane lotne zanieczyszczenia chemiczne, czyli tak zwana mgiełka lakiernicza. Będzie ona bowiem z czasem opadać a co za tym idzie, może zanieczyścić podłoże. Aby się przed tym zabezpieczyć trzeba będzie właśnie zainstalować na podłogach filtry podłogowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *