Oczyszczanie powietrza we wnętrzu lakierni.

Wnętrze pomieszczenia lakierni powinno być w jak największym zakresie oczyszczone ze wszystkich lotnych zanieczyszczeń, które wywierają negatywny wpływ na przebieg procesu lakierniczego. Wszystkie pyły i kurze, które mogą dostać się w strumień roboczy sprężonego powietrza i farby powinny być usunięte, bowiem wpływają na jakość wykonywanych powierzchni lakierowanych. Generalnie rzecz ujmując, warto w takim przypadku zainwestować nawet dość spore pieniądze w profesjonalną kabinę lakierniczą, co jednak nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wdrożenia odpowiedniej technologii filtracji powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, jak również do filtrowania powietrza znajdującego się już wewnątrz pomieszczeń.

Centrala nawiewno wywiewna.

Podstawowym sposobem filtracji powietrza w pomieszczeniach lakierniczych będzie tutaj instalacja nawiewno wywiewna, której celem jest filtrowanie powietrza wtłaczanego do środka pomieszczeń poprzez jego przechwytywanie na specjalnie dostosowanych do rodzaju zanieczyszczeń filtrach. Filtry są także zamontowane na odprowadzeniu powietrza aby przechwycić zanieczyszczenia chemiczne wytwarzane wewnątrz i nie dopuścić do ich przedostania się do środowiska. Oczywiście instalacja tego rodzaju jest dość kosztowna, niemniej jednak trzeba tutaj przyznać, iż jest to wydatek jak najbardziej uzasadniony. Odpowiednie odfiltrowanie zanieczyszczeń wpływać będzie bowiem nie tylko na możliwość realizacji prac lakierniczych na wyższym poziomie jakościowym, ale także podniesie wydajność pracy poprzez zachowanie lepszych i czystszych warunków do pracy. W takich zaś warunkach pracownik po prostu czuje się bardziej komfortowo a jego wydajność diametralnie rośnie.

Filtracja wewnętrzna

Poza zastosowaniem profesjonalnej wentylacji mechanicznej, która przy odpowiednich regulacjach może pełnić także funkcje klimatyzacji latem a ogrzewania zimą, należy jeszcze zapewnić odpowiednie przechwytywanie zanieczyszczeń osiadających na ścianach, sufitach i podłogach. W tym celu wykorzystywane sa profesjonalne maty filtracyjne, których działanie w sumie jest stosunkowo proste. Ułożenie na przykład sufitowych mat filtracyjnych zapewnia, iż wszystkie zanieczyszczenia, unoszące się wraz z mgiełką lakierniczą będą tutaj przechwytywane i wiązane we wnętrzu filtra, a następnie oddawane do utylizacji. Przy odpowiednim ułożeniu mat filtracyjnych na sufitach, można zagwarantować sobie stuprocentowe przechwytywanie zanieczyszczeń osiadających na suficie, a dzięki temu nie będą one w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków termodynamicznych opadać w dół, wpływając negatywnie zarówno na komfort pracy jak i na jej jakość. Jednym słowem inwestycje w maty filtracyjne są tutaj także jak najbardziej uzasadnione z punktu widzenia jakości osiąganych rezultatów pracy oraz zapewnienia pracownikom odpowiednio wysokiego poziomu komforty pracy przekładającego się na ich wydajność.

2 komentarze

  • A co z poszczególnymi rodzajami filtrów? Co państwo myślą o filtrach sufitowych, matach filtracyjnych Paint Stop?

    • Redakcja

      Maty filtracyjne PaintStop to bardzo dobre rozwiązanie w wielu przypadkach. Każde rozwiązanie trzeba jednak traktować indywidualnie. Wszystko jest uzależnione od konkretnych warunków na danej lakierni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *