Ubezpieczenie dla rolnika.

Ubezpieczenie dla rolnika

Ubezpieczenie dla rolnika, czasami jest tylko kwestią jego wyboru, a czasami jest to wręcz obowiązek nakładany ustawą. Chodzi tutaj dokładniej o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Reguluje ona dokładnie, które gospodarstwa rolnicze powinny wykupić odpowiednie ubezpieczenia, a które z nich takiego obowiązku nie mają. Warto dokładnie znać te przepisy, szczególnie jeśli się prowadzi gospodarstwo rolne, bądź ma taki zamiar. Dzięki temu bowiem będziemy dokładnie wiedzieć, kiedy ubezpieczenie dla rolnika jest obowiązkowe, co pozwoli uniknąć konfliktów z prawem. » Read more

Ubezpieczenie OC dla rolnika i pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Każdy rolnik, prowadzący swoje gospodarstwo rolne, musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. Jednym z nich jest, przy spełnieniu określonych warunków, wykupienie niezbędnych ubezpieczeń. Będzie to ubezpieczenie OC dla rolnika, oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Są to ubezpieczenia gwarantujące podstawowe bezpieczeństwa dla gospodarstwa rolnego, przed pojawiającymi się najczęściej zagrożeniami. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze inne ubezpieczenia, o których należy pamiętać. Chodzi tutaj na przykład o ubezpieczenie pojazdów rolniczych, jak również o ubezpieczenie upraw rolnych. W każdym jednak przypadku, ubezpieczenia będą obowiązkowe po spełnieniu określonych warunków. » Read more

Czy ubezpieczenie OC dla rolnika jest obowiązkowe?

Praktycznie każdy rolnik posiadający odpowiednio duży areał upraw rolnych będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Wynika to z zapisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Przewiduje ona dość precyzyjnie wszystkie przypadki, w których rolnik będzie obowiązany do wykupienia polisy ubezpieczenia OC. W pozostałych przypadkach, będzie to raczej w pełni dobrowolne ubezpieczenie dla rolnika. Warto sobie jednakże na temat kilka słów więcej, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie. Szczególnie jeśli planujemy zakupienie gospodarstwa rolnego i jego prowadzenie. » Read more

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego, wcale nie jest taką prostą kwestią, jakby się to mogło pozornie wydawać. Trzeba tutaj bowiem nie tylko systematycznie inwestować w sprzęt rolniczy, ale także posiadać odpowiednią wiedzę na temat prowadzenia upraw i ich zabezpieczenia przed różnymi zagrożeniami. Warto tutaj także mieć na względzie konieczność wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych, z czego niektóre będą nawet obowiązkowe. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej, kwestiom związanym bezpośrednio z rolnictwem, aby przekonać się, jak istotną kwestią może się okazać samo ubezpieczenie gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie OC. » Read more

Polisa ubezpieczeniowa dla rolników.

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każda osoba fizyczna, prowadząca działalność rolniczą i posiadająca pola uprawne o łącznym areale przekraczającym 1 ha, polegać będzie obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Jest to jedna z tych ustaw, które na pierwszy rzut oka nakładają obowiązki finansowe na rolnika, niemniej jednak, w głębszej perspektywie, jest to jakby przymuszenie rolników do zabezpieczania swoich gospodarstw przed skutkami różnorodnych zdarzeń losowych. » Read more

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga od przedsiębiorcy, w tym przypadku rolnika, umiejętnego podejścia do wielu bardzo ważnych kwestii. Przede wszystkim należy bardzo starannie podejść do kwestii pozyskania odpowiednich środków finansowych niezbędnych do zakupu nie tylko samego gruntu rolnego, ale i podstawowego wyposażenia rolniczego. Musimy przecież pamiętać o tym, iż wszystkie maszyny rolnicze są wyjątkowo kosztowne, a przy tym szalenie niezbędne do codziennej pracy w rolnictwie. Należy także pamiętać o tym, aby to wszystko ubezpieczyć, tym bardziej, iż na chwilę obecną w rolnictwie mamy do czynienia z obowiązkowymi ubezpieczeniami, które należy pozyskać wręcz obowiązkowo. Zobaczmy zatem jak wygląda kwestia ubezpieczeń rolniczych i dlaczego niektóre z nich musza być obowiązkowe. » Read more

Obowiązek ubezpieczenia rolniczego.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej, to od roku 2003, obowiązek dla praktycznie każdego większego gospodarstwa rolnego. O tym, kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, decyduje właśnie ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają zapisy wspomnianej ustawy, oraz z czym wiąże się dla rolnika obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa. » Read more