Czy ubezpieczenie OC dla rolnika jest obowiązkowe?

Praktycznie każdy rolnik posiadający odpowiednio duży areał upraw rolnych będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Wynika to z zapisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Przewiduje ona dość precyzyjnie wszystkie przypadki, w których rolnik będzie obowiązany do wykupienia polisy ubezpieczenia OC. W pozostałych przypadkach, będzie to raczej w pełni dobrowolne ubezpieczenie dla rolnika. Warto sobie jednakże na temat kilka słów więcej, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie. Szczególnie jeśli planujemy zakupienie gospodarstwa rolnego i jego prowadzenie.

Kiedy ubezpieczenie OC będzie obowiązkowe dla rolnika?

Zgodnie z zapisami ustawy wspomnianej przez nas we wstępie, niektórzy rolnicy będą obowiązani do wykupienia ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. Będzie to mieć miejsce w przypadku prowadzenia gospodarstwa o łącznej powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara oraz przy jednoczesnym podleganiu opodatkowaniu podatkiem rolnym w całości, lub nawet tylko w części. W zasadzie, w takich przypadkach wystarczającym rozwiązaniem będzie najtańsze ubezpieczenie OC rolnika, aczkolwiek trzeba przyznać, iż niestety nie zawsze będzie to rozwiązaniem optymalnym. Czasami, w niektórych przypadkach, o wiele lepiej będzie dobrać nieco wyższy pakiet ubezpieczenia OC, aby zagwarantować sobie większy zakres ochrony. Tym bardziej, iż jest to ubezpieczenie, które gwarantuje nam zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich, którym trzeba będzie w następstwie tego, wypłacić zadośćuczynienia. Dzięki posiadaniu polisy OC, rolnik nie będzie musiał wypłacać zadośćuczynienia z własnej kieszeni, bowiem zajmie się tym ubezpieczalnia. Jest to więc z punktu widzenia samego rolnika bardzo korzystne rozwiązanie, aby wykupić niezbędne ubezpieczenie OC.

Czy pozostali rolnicy także mogą skorzystać z tego typu ochrony ubezpieczeniowej?

Oczywiście rolnicy, którzy nie spełniają przesłanek wyznaczonych w ustawie wspomnianej we wstępie, także mogą skorzystać z tego typu ochrony ubezpieczeniowej. Będzie to w tym przypadku, w pełni dobrowolna polisa OC rolników, której zakres ochrony jest dokładnie taki sam. Jedyną różnicą jest to, iż w przypadku braku wykupienia polisy nie będą na rolnika nakładane kary grzywny, tak jak w przypadku rolników podlegających pod przepisy wspomnianej już ustawy. Trzeba tutaj więc powiedzieć sobie jasno, iż nawet ci rolnicy, którzy nie podlegają pod przepisy ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych, mogą skorzystać z takiej samej ochrony ubezpieczeniowej. Wychodzi z tego, iż ubezpieczenia OC dla wielu rolników są obowiązkowe, aczkolwiek nie dla wszystkich, choć każdy rolnik, może z takiej ochrony ubezpieczeniowej skutecznie skorzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *