Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga od przedsiębiorcy, w tym przypadku rolnika, umiejętnego podejścia do wielu bardzo ważnych kwestii. Przede wszystkim należy bardzo starannie podejść do kwestii pozyskania odpowiednich środków finansowych niezbędnych do zakupu nie tylko samego gruntu rolnego, ale i podstawowego wyposażenia rolniczego. Musimy przecież pamiętać o tym, iż wszystkie maszyny rolnicze są wyjątkowo kosztowne, a przy tym szalenie niezbędne do codziennej pracy w rolnictwie. Należy także pamiętać o tym, aby to wszystko ubezpieczyć, tym bardziej, iż na chwilę obecną w rolnictwie mamy do czynienia z obowiązkowymi ubezpieczeniami, które należy pozyskać wręcz obowiązkowo. Zobaczmy zatem jak wygląda kwestia ubezpieczeń rolniczych i dlaczego niektóre z nich musza być obowiązkowe.

Z czego wynika obowiązek ubezpieczeń rolniczych?

Otóż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze wynikają z Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Precyzuje ona dość wnikliwie kiedy i którzy rolnicy będą obowiązani wykupić obowiązkowe pakiety ubezpieczeń, a które podmioty prowadzące działalność rolniczą będą z tego obowiązku zwolnione. Wynika z niej jasno, iż obowiązkowym ubezpieczeniom podlegają osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni areałów uprawnych przekraczającej jeden hektar. Gospodarstwa mniejsze są zwolnione z tego obowiązku, tak samo jak inne podmioty prowadzące gospodarstwa rolne, a będące ubezpieczone z innych tytułów. Czyli na przykład wszelkiego rodzaju kółka Rolnicze, Spółdzielnie Rolnicze, Spółki Akcyjne itp. Generalnie jednakże można powiedzieć, iż obowiązek obowiązkiem, ale fakty mówią same za siebie. Nie da się ukryć, iż ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego to bardzo pożyteczne rozwiązanie, bowiem zapewnia większy poziom bezpieczeństwa prowadzącemu gospodarstwo rolne rolnikowi.

Pozostałe ubezpieczenia rolnicze.

Rzecz jasna rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne mogą, choć nie są do tego prawnie obowiązani, wykupić także pakiety innych ubezpieczeń, co w wielu przypadkach okazuje się być rozwiązaniem nader korzystnym, przede wszystkim przez wzgląd na fakt, iż współcześnie gospodarstwo spotyka się z wieloma poważnymi zagrożeniami. Nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników jest korzystne, bowiem pakiety ubezpieczeniowe dotyczące sprzętu rolniczego, czy też zabudowań gospodarczych na skutek nieszczęśliwych wypadków oraz działania sił przyrody to bardzo dobre rozwiązanie, pozwalające zapewnić sobie większy poziom bezpieczeństwa w toku prowadzenia gospodarstwa. Jednym słowem warto zadbać o ubezpieczenie rolnicze w każdej postaci, tym bardziej iż nie jest to kwestią wyjątkowo kosztowną, a dzięki temu można faktycznie zapewnić sobie o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa w toku prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *