Ubezpieczenie dla rolnika.

Ubezpieczenie dla rolnika

Ubezpieczenie dla rolnika, czasami jest tylko kwestią jego wyboru, a czasami jest to wręcz obowiązek nakładany ustawą. Chodzi tutaj dokładniej o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Reguluje ona dokładnie, które gospodarstwa rolnicze powinny wykupić odpowiednie ubezpieczenia, a które z nich takiego obowiązku nie mają. Warto dokładnie znać te przepisy, szczególnie jeśli się prowadzi gospodarstwo rolne, bądź ma taki zamiar. Dzięki temu bowiem będziemy dokładnie wiedzieć, kiedy ubezpieczenie dla rolnika jest obowiązkowe, co pozwoli uniknąć konfliktów z prawem.

Kiedy ubezpieczenie dla rolnika jest obowiązkowe?

W myśl przytoczonej przez nas we wstępie ustawy, ubezpieczenie dla rolnika staje się obowiązkowe przy spełnieniu kilku przesłanek. Przede wszystkim rolnik musi być osobą fizyczną, rozliczającą się przynajmniej w części przy pomocy podatku rolnego. Poza tym, prowadzone przez niego gospodarstwo powinno być większe niż 1ha. w pozostałych przypadkach, czyli przede wszystkim w przypadku gospodarstw mniejszych, będzie to jedynie dobrowolne ubezpieczenie rolników.

Czasami będziemy też mieć do czynienia z większymi gospodarstwami, które nie będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Chodzi o sytuacje, kiedy gospodarstwa prowadzone są na odrębnych przepisach prawa, w związku z czym też, podlegają pod odrębny przepisy ubezpieczeniowe. Ma to miejsce w przypadku spółdzielni rolnych i innych jednostek prawnych oraz organizacyjnych, które nie podlegają pod przepisy przytoczonej przez nas ustawy.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

Koniecznością jest także posiadanie wiedzy, które ubezpieczenie dla rolnika będzie dla nas obowiązkowe, jeśli spełniamy kryteria przytoczonej ustawy. Będziemy tutaj mieć do czynienia z koniecznością wykupienia dwóch pakietów ubezpieczenia, a będą to:

  • Ubezpieczenie OC rolnika – zapewniające zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich. Jeśli szkody powstały bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac rolnych, to wypłatą zadośćuczynienia będzie zajmować się ubezpieczalnia. Co ważne, ubezpieczenie obejmuje nie tylko rolnika, ale także członków jego rodziny i zatrudnionych w gospodarstwie pracowników
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – pozwala na zabezpieczenie gospodarstwa na wypadek zdarzeń losowych takich jak: gradobicie, pożar, huragan, nawałnica, czy też nawet upadek samolotu na zabudowania. Szkody powstałe w wyniku takich zdarzeń, będzie można zrekompensować odszkodowaniem z ubezpieczalni.

Podsumowanie.

Trzeba więc powiedzieć, iż zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne ubezpieczenie dla rolnika to bardzo korzystna kwestia., pozwala bowiem uniknąć konieczności poniesienia poważnych kosztów związanych z różnymi zdarzeniami losowymi, których nie sposób przewidzieć ani też uniknąć. Dzięki posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia, gospodarstwo jest w pełni zabezpieczone i nie grozi mu bankructwo związane z koniecznością poniesienia kosztów samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *