Polisa ubezpieczeniowa dla rolników.

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każda osoba fizyczna, prowadząca działalność rolniczą i posiadająca pola uprawne o łącznym areale przekraczającym 1 ha, polegać będzie obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Jest to jedna z tych ustaw, które na pierwszy rzut oka nakładają obowiązki finansowe na rolnika, niemniej jednak, w głębszej perspektywie, jest to jakby przymuszenie rolników do zabezpieczania swoich gospodarstw przed skutkami różnorodnych zdarzeń losowych.

Korzyści płynące z obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, iż tak samo jak w każdym innym przypadku, tak też i tutaj, podstawową korzyścią jest zabezpieczenie się na okoliczność wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych powodujących stratę po stronie rolnika, lub tez po stronie osób trzecich, w wyniku działalności rolnika. W tym szczególnym przypadku, rolnik będzie zabezpieczony, a co za tym idzie, nawet w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń losowych, będzie mógł liczyć na wypłatę ubezpieczenia, co jest niejako zagwarantowaniem przez ustawodawcę większego poziomu bezpieczeństwa polskiego rolnictwa. Obowiązkowe OC gospodarstwa rolnego gwarantuje rolnikowi, iż w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, w toku prowadzenia działalności rolniczej (na przykład kolizja ciągnika czy też kombajnu), kwestią wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych będzie zajmować się ubezpieczalnia. Tego typu wypadki zdarzają się i to nawet dość często, wobec czego zabezpieczenie będzie jak najbardziej korzystne z punktu widzenia rolnika, tym bardziej, iż składki roczne do najbardziej wygórowanych nie należą.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych.

Warto tutaj także wspomnieć, iż odpowiednia polisa ubezpieczenia rolniczego gwarantuje rolnikowi zabezpieczenie w razie wystąpienia losowych zdarzeń związanych na przykład z warunkami atmosferycznymi. W końcu niejednokrotnie dochodziło do zrywania dachów z zabudowań gospodarczych, czy też wręcz do zniszczenia plonów w wyniku katastrof atmosferycznych. Wystarczy zresztą przypomnieć sobie, jak wyglądała sytuacja wielu rolników po powodzi w roku 1997, szczególnie zaś tych, którzy nie posiadali wykupionych obowiązkowych ubezpieczeń. To właśnie wspomniana przed momentem powódź była niejako przyczynkiem do tego, aby ustawodawca zajął się tą sprawą i nakazał rolnikom dbać o swoje interesy i ubezpieczać się od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, aby tego typu sytuacje nie powtórzyły się przyszłości. Aby po raz kolejny w przypadku katastrof, państwo nie musiało przejmować na siebie finansowego ciężaru odbudowy wielu zniszczonych powodzią gospodarstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *