Polisa ubezpieczeniowa dla rolników.

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każda osoba fizyczna, prowadząca działalność rolniczą i posiadająca pola uprawne o łącznym areale przekraczającym 1 ha, polegać będzie obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Jest to jedna z tych ustaw, które na pierwszy rzut oka nakładają obowiązki finansowe na rolnika, niemniej jednak, w głębszej perspektywie, jest to jakby przymuszenie rolników do zabezpieczania swoich gospodarstw przed skutkami różnorodnych zdarzeń losowych.

Korzyści płynące z obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, iż tak samo jak w każdym innym przypadku, tak też i tutaj, podstawową korzyścią jest zabezpieczenie się na okoliczność wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych powodujących stratę po stronie rolnika, lub tez po stronie osób trzecich, w wyniku działalności rolnika. W tym szczególnym przypadku, rolnik będzie zabezpieczony, a co za tym idzie, nawet w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń losowych, będzie mógł liczyć na wypłatę ubezpieczenia, co jest niejako zagwarantowaniem przez ustawodawcę większego poziomu bezpieczeństwa polskiego rolnictwa. Obowiązkowe OC gospodarstwa rolnego gwarantuje rolnikowi, iż w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, w toku prowadzenia działalności rolniczej (na przykład kolizja ciągnika czy też kombajnu), kwestią wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych będzie zajmować się ubezpieczalnia. Tego typu wypadki zdarzają się i to nawet dość często, wobec czego zabezpieczenie będzie jak najbardziej korzystne z punktu widzenia rolnika, tym bardziej, iż składki roczne do najbardziej wygórowanych nie należą.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych.

Warto tutaj także wspomnieć, iż odpowiednia polisa ubezpieczenia rolniczego gwarantuje rolnikowi zabezpieczenie w razie wystąpienia losowych zdarzeń związanych na przykład z warunkami atmosferycznymi. W końcu niejednokrotnie dochodziło do zrywania dachów z zabudowań gospodarczych, czy też wręcz do zniszczenia plonów w wyniku katastrof atmosferycznych. Wystarczy zresztą przypomnieć sobie, jak wyglądała sytuacja wielu rolników po powodzi w roku 1997, szczególnie zaś tych, którzy nie posiadali wykupionych obowiązkowych ubezpieczeń. To właśnie wspomniana przed momentem powódź była niejako przyczynkiem do tego, aby ustawodawca zajął się tą sprawą i nakazał rolnikom dbać o swoje interesy i ubezpieczać się od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, aby tego typu sytuacje nie powtórzyły się przyszłości. Aby po raz kolejny w przypadku katastrof, państwo nie musiało przejmować na siebie finansowego ciężaru odbudowy wielu zniszczonych powodzią gospodarstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *