Ubezpieczenie OC dla rolnika i pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Każdy rolnik, prowadzący swoje gospodarstwo rolne, musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. Jednym z nich jest, przy spełnieniu określonych warunków, wykupienie niezbędnych ubezpieczeń. Będzie to ubezpieczenie OC dla rolnika, oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Są to ubezpieczenia gwarantujące podstawowe bezpieczeństwa dla gospodarstwa rolnego, przed pojawiającymi się najczęściej zagrożeniami. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze inne ubezpieczenia, o których należy pamiętać. Chodzi tutaj na przykład o ubezpieczenie pojazdów rolniczych, jak również o ubezpieczenie upraw rolnych. W każdym jednak przypadku, ubezpieczenia będą obowiązkowe po spełnieniu określonych warunków.

Czym jest ubezpieczenie OC dla rolnika?

Zdecydowanie najbardziej istotnym rodzajem ubezpieczenia jest tutaj bez wątpienia ubezpieczenie OC dla rolnika. Jest to tzw. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dzięki tej formie ubezpieczenia, gospodarstwo będzie zabezpieczone na wypadek różnych zdarzeń. Przede wszystkim jednak chodzi tutaj o sytuacje w których, w trakcie prowadzenia prac rolnych, dochodzi do wypadku, w którym szkodę ponoszą osoby postronne. W takich sytuacjach, koniecznością będzie wypłacenie na ich rzecz zadośćuczynienia. Niejednokrotnie zaś, mogą to być całkiem pokaźne kwoty. Ich wypłacenie z kieszeni własnej rolnika, mogłoby doprowadzić nawet do bankructwa gospodarstwa. W tym przypadku, nawet najtańsze ubezpieczenie OC rolnika będzie odpowiednim zabezpieczeniem, pozwalającym przenieść wypłatę zadośćuczynienia na ubezpieczalnię. To oczywiście pozwala uniknąć widma bankructwa przez gospodarstwo.

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

Jeśli chodzi o obowiązek w ramach którego należy wykupić ubezpieczenie OC dla rolnika, to wynika on z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Mamy tutaj bardzo precyzyjnie określone przypadki, w których będzie to obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika, a kiedy będzie to w pełni dobrowolne ubezpieczenie rolników. Aby więc ubezpieczenia te były obowiązkowe, należy spełnić następujące przesłanki, zawarte w przytoczonej przez nas ustawie.

  • Należy prowadzić gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni areału upraw rolnych przekraczające 1 ha.
  • Trzeba być osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.
  • Należy odprowadzać przynajmniej w pewnej części podatek rolny.

W pozostałych przypadkach, będziemy mieć więc do czynienia z dobrowolnymi ubezpieczeniami rolniczymi. Co jednak nie oznacza iż można z nich po prostu zrezygnować. W zasadzie to oczywiście można, ale ogólnie rzecz ujmując, nie warto. Wykupienie odpowiednich polis ubezpieczenia rolniczego będzie gwarancją bezpieczeństwa gospodarstwa na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych. Nawet prowadząc mniejsze gospodarstwo warto się zabezpieczyć przed różnorodnymi zagrożeniami, które mogłyby doprowadzić nawet do całkowitego bankructwa gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *