Obowiązek ubezpieczenia rolniczego.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej, to od roku 2003, obowiązek dla praktycznie każdego większego gospodarstwa rolnego. O tym, kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, decyduje właśnie ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają zapisy wspomnianej ustawy, oraz z czym wiąże się dla rolnika obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa.

Kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym?

Ustawa bardzo dokładnie precyzuje, kto podlega wspomnianym, obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. W tym zakresie, wskazane jest, iż dotyczy ona każdego rolnika, który prowadzi gospodarstwo o łącznej powierzchni areałów uprawnych przekraczających powierzchnię jednego hektara, i odprowadza składkę w podstawowym bądź niepełnym wymiarze z tytułu dochodu rolniczego. Z obowiązku zaś zwolnione są wszelkiego rodzaju koła rolnicze, spółki akcyjne i inne tego typu podmioty, które ubezpieczenie OC opłacają na innych zasadach. Wobec powyższego, należy wziąć pod uwagę wielkość swojego gospodarstwa i w razie przekroczenia powierzchni jednego hektara, jak najszybciej wykupić obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników. Jest to bardzo ważne bowiem obowiązek posiadania polisy pojawia się dokładnie z chwilą objęcia gospodarstwa w posiadanie, niezależnie od tego, w jaki sposób i jaką drogą rolnik wszedł w posiadanie gospodarstwa (kupno, spadek). Brak polisy ubezpieczenia rolniczego wiąże się z nałożeniem kary grzywny, której wysokość uzależniona jest od wielu czynników.

Na co rolnikowi ubezpieczenie OC?

Zdawać by się mogło, iż ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego jest raczej wymysłem mającym na celu wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni rolnika, niemniej jednak jest zupełnie inaczej. Otóż ubezpieczenie to zapewnia rolnikowi poczucie bezpieczeństwa w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń losowych, wskutek których, doszło do szkody na rzecz osób trzecich. W takich przypadkach niezbędne będzie wypłacenie zadośćuczynienia, a to w przypadku większych kwot byłoby dla rolnika dość dotkliwe. W przypadku posiadania odpowiedniej polisy, to ubezpieczalnia zajmie się wypłaceniem zadośćuczynienia, zaś rolnik może spać zupełnie spokojnie. Po prostu nie trzeba będzie na szybko organizować dużych sum pieniędzy, co mogłoby się skończyć utratą płynności finansowej gospodarstwa, jak również w niektórych przypadkach, całkowita niemożnością kontynuowania prac.

Trzeba tutaj więc z całą stanowczością stwierdzić, iż obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, są rozwiązaniem wyjątkowo skutecznym i przemyślanym a mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie rolników na ewentualne wypadki z udziałem osób trzecich, w toku prowadzenia działalności rolnej. Można więc powiedzieć iż ubezpieczenia tego typu, powinny być wykupione przez rolnika bez żadnego przymusu, co jednak nie zawsze było tak oczywiste, wobec czego, ustawodawca wymusił niejako poprzez wspomnianą ustawę, konieczność wykupienia ubezpieczenia przez rolnika, aby gospodarstwa rolne, szczególnie te najmniejsze nie miały większych problemów z funkcjonowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *