Bezpieczne instalacje elektryczne w przemyśle.

Wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie przemysłowym, znacznie różni się od wykonania instalacji w domach jednorodzinnych czy tez mieszkaniach. Przede wszystkim, chodzi o to, iż w przypadku małych instalacji w budynkach mieszkalnych, będą one charakteryzować się mocą do maksymalnie 15 kW. W przypadku zaś dużych obiektów przemysłowych, gdzie będą zasilane potężne maszyny i urządzenia produkcyjne, konieczne będzie zastosowanie instalacji o mocy dochodzącej do 100 kW a nawet większe. Wymagać to będzie od razu zupełnie innego podejścia w kwestii wykonawczej. Tego typu instalacje stwarzają większe zagrożenia, toteż i zabezpieczenia powinny być zdecydowanie bardziej zaawansowane technologiczne.

Kto może instalować przemysłowe instalacje elektryczne?

Oczywiście w tym przypadku, bezwarunkowo powinien to być człowiek z bogatym doświadczeniem w pracy elektryka, oraz posiadający niezbędne uprawnienia SEP. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, iż same uprawienia SEP dzielą się na kilka rodzajów. Każdy z nich określa wyraźnie rodzaj instalacji, do obsługi i montażu których, dany człowiek jest uprawniony. W takich sytuacjach bezwzględnie należy unikać samodzielnych prac związanych z montażem czy też modernizacją instalacji. Na każdą pracę najlepiej mieć odpowiednie papiery, potwierdzające prawidłowość jej przeprowadzenia i zgodność instalacji z obowiązującymi przepisami. Jest to niezbędne, gdyż w przypadku jakichkolwiek awarii, czy też wypadków, to przedsiębiorca będzie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli jego instalacja elektryczna nie spełniała wszystkich, aktualnie obowiązujących wymogów w tym zakresie.

Niezbędne informacje.

Aby instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych były w pełni bezpieczne, powinny przede wszystkim być wykonane zgodnie z projektem oraz obowiązującymi w tym zakresie, aktualnymi przepisami prawa. Nie możemy tutaj zastosować przewodów dostosowanych do współpracy z domowymi instalacji, gdyż ich przekrój jest zbyt mały aby wytrzymać przy tak dużym przepływie prądu. Każda linia w tego typu warsztatach i zakładach produkcyjnych jest dokładnie obliczona i przeanalizowana pod kątem planowanego obciążenia i stosowanie do tych obliczeń dobierane są przewody oraz zabezpieczenia. Będziemy tutaj także mieć do czynienia z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych, w miejsce klasycznych, stosowanych w naszych domach bezpieczników. Są one o tyle lepsze, iż o wiele sprawniej reagują na jakiekolwiek przeciążenia w sieci odbiorczej. Jakakolwiek awaria podłączonego urządzenia, będzie natychmiast wychwycona, a przez to też natychmiast zadziała wyłącznik różnicowoprądowy, odcinając zasilanie od danego obwodu. Są one na tyle czułe, iż wykryją nawet sytuację w której prąd poraził pracownika. To także objawia się skokiem napięcia, a przez to wyłączniki mogą zadziałać. Minimalizuje to oczywiście poziom wypadkowości, toteż warto o tych wszystkich kwestiach pamiętać, aby nasze instalacje były w pełni bezpieczne w codziennej eksploatacji.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *