Czysta atmosfera wewnętrzna w warsztatach lakierniczych.

Jednym ze zdecydowanie najważniejszych aspektów związanych z utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług lakierniczych, jest zapewnienie czystości wewnętrznej atmosfery roboczej. Powinna ona być w jak największym zakresie wolna od wszelkich zanieczyszczeń lotnych. To właśnie one, stanowić będą najważniejsze zagrożenie dla jakości świadczonych usług lakierniczych. Można wręcz powiedzieć, iż zapewnienie skutecznego oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń lotnych w warsztacie, będzie kwestią kluczową. Musimy jednak pamiętać, iż wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Trzeba będzie bowiem zainwestować w odpowiedniej klasy filtry wewnętrzne, które pozwolą nam przechwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia.

System wentylacji jako pierwsza bariera.

W pierwszej kolejności, warto skupić się na tym, aby do wnętrza warsztatu przedostawało się jak najmniej zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. W tym celu, na systemie wentylacji należy zamontować odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe. Będą one w stanie przechwycić nawet do 70% wszystkich zanieczyszczeń dostających się do wnętrza wraz z powietrzem. Pozostałe zanieczyszczenia, trzeba będzie wychwytywać już wewnątrz. W tym celu wykorzystywane będą już zupełnie inne filtry.

Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego.

Aby pozbyć się pozostałych zanieczyszczeń, czyli tych które przedostaną się z zewnątrz przez filtry, oraz tych które powstają wewnątrz, trzeba będzie zastosować odpowiednie, wewnętrzne filtry warsztatowe. W tym zakresie, pomoże nam każdy, dobry dostawca filtrów warsztatowych dla lakiernictwa. Musimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy ich dobór, bowiem każde będą przechwytywać nieco odmienny rodzaj zanieczyszczeń. Do naszej dyspozycji mamy trzy typy filtrów:

  • filtr sufitowy dla lakierników – odpowiedzialny jest za przechwyt zanieczyszczeń lotnych najlżejszych. Wszelkie najdrobniejsze zanieczyszczenia wraz z mgiełka lakierniczą unoszą się aż po sam sufit, gdzie powinny zostać wychwycone przez filtr, zanim dojdzie do ich opadania w dół.
  • Filtr ścienny – będzie odpowiedzialny za przechwytywanie zanieczyszczeń grubszych, które nie mają szans, z racji swojej wagi na uniesienie się aż pod sam sufit.
  • Filtr podłogowy – będzie przechwytywać najgrubszą frakcję zanieczyszczeń, które tuż po wzniesieniu w powietrze opadają na podłogę.

Generalnie rzecz biorąc, przechwycenie wszystkich zanieczyszczeń będzie praktycznie niemożliwe. Niemniej jednak zdecydowaną ich większość można skutecznie wychwycić i wyeliminować. Dzięki temu, możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziom jakości realizowanych prac lakierniczych. Do strefy nakładania lakieru będzie przedostawać się znikoma część zabrudzeń, a to w tym przypadku jest kwestią najważniejszą. Można więc powiedzieć, w branży lakierniczej, inwestycje w odpowiedniej klasy filtry wewnętrzne, będą niesamowicie istotną kwestią. Jest to wręcz podstawa jeśli chodzi o osiąganie dobrych warunków do świadczenia usług lakierniczych na najwyższym, możliwym do osiągnięcia poziomie jakościowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *