Dezynfekcja i jej działanie.

dezynfekcja

Dezynfekcja to innymi słowy odkażanie, czyli likwidacja wszelkiego rodzaju bakterii i drobnoustrojów na przedmiotach użytkowych. W celu jej przeprowadzenia wykorzystywane są różnorodne, chemiczne środki dezynfekujące, dobieranie w zależności od rodzaju mikroorganizmów występujących w danym środowisku, a które chcemy wyeliminować. Będziemy tutaj najczęściej mieć do czynienia z wszelkiego rodzaju wirusami, grzybami i bakteriami, które przecież wywierają negatywny wpływ człowieka, będą przyczyną wielu chorób i dolegliwości. Zobaczmy zatem, gdzie i kiedy należy przeprowadzać dezynfekcję, oraz jakich środków należy używać, w celu skutecznego jej przeprowadzania.

Gdzie i kiedy przeprowadzać dezynfekcję?

przeprowadzanie dezynfekcjiPrzeprowadzanie dezynfekcji jest wymagane przede wszystkim we wszystkich miejscach w których przebywa człowiek, a w których stwierdzono występowanie wirusów, grzybów i bakterii. Oczywiście najważniejsze będą tutaj pomieszczenia gastronomiczne, czy też medyczne, gdzie mamy do czynienia z leczeniem i przygotowywaniem żywności. Trzeba tutaj przyznać, iż w każdej restauracji, kuchnia powinna być poddana dezynfekcji każdego dnia na koniec pracy, zaś w przypadku szpitali, po każdym zabiegu przeprowadzana jest miejscowa dezynfekcja a w przypadku operacji, dezynfekcja całkowita pomieszczenia.

Metody przeprowadzania dezynfekcji.

Różnice pomiędzy poszczególnymi metodami przeprowadzania dezynfekcji różnią się przede wszystkim w sposobie nanoszenia środków dezynfekujących, co z kolei będzie uzależnione od właściwości oraz warunków panujących na dezynfekowanej powierzchni. Aby dezynfekcja była odpowiednio skuteczna, należy dobrać jej metodę bardzo starannie z uwzględnieniem wszystkich czynników. Najczęściej wykorzystuje się tutaj:

 • Polewanie
 • Oprysk drobnokroplisty
 • Zanurzanie (w przypadku przedmiotów o niewielkich gabarytach)
 • Zamgławianie na zimno i na gorąco
 • Posypywanie
 • Zadymianie
 • Zabiegi z użyciem pary wodnej pod ciśnieniem
 • Zabiegi z użyciem promieniowania ultrafioletowego

Bardzo ważne dla skuteczności dezynfekcji jest także prawidłowy dobór stężenia chemikaliów, których zadaniem będzie wybicie drobnoustrojów na danej powierzchni czy też na przedmiotach. Można więc powiedzieć, iż wielkość danej powierzchni będzie wpływać na ilość zastosowanego środka dezynfekującego zaś warunki panujące na dezynfekowanej powierzchni będą wpływać na dobór metody nanoszenia środka dezynfekującego.

Najczęstsze typy występujących drobnoustrojów.

Oczywiście wszelkiego rodzaju mikroorganizmów będzie więcej niż tutaj wymienione, niemniej jednak z tymi, podanymi poniżej spotkamy się zdecydowanie najczęściej, toteż warto wiedzieć, jakie zagrożenia niosą za sobą poszczególne mikroorganizmy i drobnoustroje.

 • Salmonella – powoduje ciężkie zatrucia pokarmowe u ludzi i zwierząt.
 • Gronkowiec złocisty – wytwarza groźne toksyny, powodujące wiele zatruć i zakażeń.
 • Pałeczka okrężnicy (bakteria coli) – bakteria obecna w jelicie człowieka, gdzie jest zupełnie nieszkodliwa. Poza jelitem może być przyczyna wielu chorób takich jak: sepsa, zapalenie otrzewnej, itp.
 • Laseczka jadu kiełbasianego – wytwarza jedną z najniebezpieczniejszych, występujących w naturze toksyn.
 • Grzyby domowe i pleśniowe – wytwarzają mykotoksyny i aflatoksyny, niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Wywołują różne groźne choroby oraz alergie, atakując najczęściej układ oddechowy. Mieszkanie w zagrzybionym budynku jest wyjątkowo nieszkodliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *