Dobór pompy do odwadniania igłofiltrami.

Realizacja odwodnień przy zastosowaniu igłofiltrów, wymaga przede wszystkim skompletowania całego zestawu igłofiltrowego. Jest to kwestia bardzo wymagająca. Należy zadbać o to, aby każdy element zestawu był odpowiednio do siebie dopasowany. Należy dobrać odpowiednie igłofiltry oraz pompy do odwadniania igłofiltrami o odpowiadającej mocy i wydajności. Zastosowanie zbyt słabych pomp może się skończyć obniżeniem wydajności pracy całego zestawu. Warto tutaj przynajmniej w podstawowym zakresie posiada wiedzę na ten temat, gdyż będzie to przydatne w sytuacji konieczności zastosowania tego typu rozwiązań przy pracach odwodnieniowych.

Zasada działania instalacji igłofiltrowych przy odwadnianiu.

Przede wszystkim należy tutaj znać zasadę działania instalacji igłofiltrowej. Jest koniecznością, aby zrozumieć całą istotę poszczególnych jej elementów oraz ich funkcję. Dzięki temu bowiem, będziemy mieć pełną świadomość tego, w jaki sposób należy dobierać do siebie wszystkie elementy.
Instalacja igłofiltrowa będzie składać się z trzech, następujących elementów:

  • Igłofiltry – rury pvc, o średnicy 32mm lub 63mm, długości 4-6m, zakończone z jednej strony ok. 30-50cm perforowaniem. Część perforowana jest wprowadzone do gruntu poprzez jej wpłukiwanie. Druga strona zaś podłączona do króćców przyłączeniowych w kolektorach ssawnych. Jego zadaniem jest zasysanie wody znajdującej się w gruncie i przekazywanie jej do kolektora
  • Kolektory ssawne – rury o średnicy ok. 100-150mm wyposażone w króćce przyłączeniowe o średnicy 63mm. Możliwe jest zastosowanie nakładek redukcyjnych, zmniejszających średnicę na rozmiar 32mm. Króćce przyłączeniowe będą w odległości 50cm od siebie na całej długości kolektora. Kolektory zaś można ze sobą łączyć w dowolnie długie linie.
  • Pompy do odwadniania igłofiltrami – będą tutaj całym sercem instalacji. Do pompy podłączone będą kolektory ssawne, a ta będzie wytwarzać podciśnienie w instalacje. Jest ono niezbędne do rozpoczęcia procesu zasysania wody gruntowej. Dzięki temu też, woda gruntowa będzie ściągana przez pompę, a następnie tłoczona na bezpieczną odległość.

Mamy tutaj więc trzy podstawowe elementy każdej instalacji igłofiltrowej. Oczywiście należy tutaj także doliczyć wszelkiego rodzaju łączki, kolanka, zawory, zaślepki i inne części instalacyjne. Są one niezbędne do prawidłowego połączenia instalacji i utrzymanie wysokiego jej poziomu szczelności.

Pompy do odwadniania igłofiltrami.

Bardzo istotną kwestią będzie tutaj także dobór odpowiedniej pompy do odwadniania igłofiltrami. Trzeba będzie zwrócić uwagę na kilka konkretnych kwestii i szczegółów. Przede wszystkim, najważniejsza jest tuta wydajność pompy. Pompy przeznaczone do współpracy z igłofiltrami będą dość precyzyjnie oznaczone pod tym względem. Dzięki temu znajdziemy na nich informacje o tym, ile igłofiltrów danej średnicy, pompa będzie w stanie napędzić w instalacji. Jest to kwestią wręcz kluczową bowiem zbyt duża ilość podłączonych igłofiltrów, nie pozwoli na wytworzenie podciśnienia wymaganego do prawidłowej pracy. Ostatecznie więc, instalacja nie osiągnie zakładanej wydajności i efektywności odwadniania.

W razie konieczności można jednak stosować pompy do odwadniania igłofiltrami w większych ilościach. Po prostu dzieli instalację igłofiltrową na mniejsze odcinki, takie, które będą bezproblemowo napędzone konkretną pompą. W tym przypadku do każdego odcinka igłofiltrów, będziemy stosować odrębną pompę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *