Efektywność pracy lakierniczej.

Osiągnięcie dobrych efektów w lakiernictwie uzależnione będzie przede wszystkim od tego, jak czystą atmosferą robocza uda nam się osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiedniej filtracji powietrza. Chodzi tutaj zarówno o powietrze doprowadzane do warsztatu z zewnątrz, jak i o powietrze wewnętrzne, które należy w tym przypadku stale oczyszczać, aby do przestrzeni roboczej w procesie lakierniczym, nie przedostawały się, żadne lotne zanieczyszczenia, mogące wywierać negatywny wpływ na proces lakierniczy. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej zagadnieniom związanym z utrzymaniem czystości atmosfery roboczej w warsztatach lakierniczych, aby przekonać się, jak bardzo istotnym jest to zagadnieniem.

Filtracja w procesie wentylacji.

Pierwszym krokiem w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej w procesie lakierniczym, będzie odpowiednie podejście do zagadnienia wentylacji mechanicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestię tego, aby w procesie wentylacji pomieszczeń lakierniczych, jednocześnie przechwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia, które mogłyby przedostawać się do obszaru roboczego i wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Trzeba będzie tutaj zastosować odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy, którego zadaniem będzie przechwytywanie wszystkich zanieczyszczeń lotnych pochodzących z zewnątrz. Trzeba przecież pamiętać o tym, iż powietrze atmosferyczne wypełnione jest duża ilością zanieczyszczeń, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, ich wychwycenie na etapie wentylacji pomieszczeń warsztatowych, będzie tutaj kwestią wręcz kluczową, której należy poświęcić odpowiednią ilość uwagi.

Filtracja zabrudzeń pochodzenia wewnętrznego.

Niezależnie od wydajności wentylacji mechanicznej z filtracją powietrza, musimy pamiętać, iż wewnątrz wszystkich pomieszczeń, stale wydzielane są duże ilości pyłu i kurzu. Te wszystkie zanieczyszczenia, powinniśmy także w jak największym zakresie wychwycić i nie dopuścić do ich przedostawania się w obszar roboczy procesu lakierniczego. W tym celu niezbędny będzie odpowiedni filtr podłogowy do kabiny lakierniczej, który zagwarantuje nam skuteczne przechwytywanie zabrudzeń pochodzenia wewnętrznego. Dzięki temu też, zapewnimy sobie, iż atmosfera wewnętrzna w kabinie lakierniczej będzie wyjątkowo czysta i wolna od zabrudzeń lotnych, mogących negatywnie wpływać na przebieg procesu lakierniczego. Generalnie rzecz więc ujmując, odpowiednia filtracja wewnętrzna, także w kabinach lakierniczych, będzie odgrywać szalenie istotną rolę, toteż warto temu zagadnieniu poświęcić odpowiednią ilość uwagi, aby ostatecznie zagwarantować sobie dogodne warunki do realizacji procesu lakierniczego na wysokim poziomie jakościowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *