Kleje utwardzane promieniowaniem UV i ich zastosowanie.

Współcześnie w wielu branżach przemysłowych, jako jedną z metod łączenia ze sobą różnych elementów, wykorzystuje się klejenie. W tym jednak przypadku chodzi o kleje utwardzane promieniowaniem UV. Jest to bowiem bardzo dobra technologia, gwarantująca dobre parametry techniczne spoiny. Jej wykorzystanie niesie ponadto za sobą wiele innych korzyści. Warto więc przyjrzeć się tej technologii łączenia przedmiotów nieco bliżej. Tym bardziej iż wykorzystywana może być nie tylko w przypadku ręcznego klejenia, ale także jako jeden z procesów na linii technologicznej do produkcji. Sprawdźmy wobec tego, jakie faktycznie zalety niesie za sobą korzystanie z tej technologii klejenia.

Proces klejenia z wykorzystaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

Przede wszystkim warto sobie tutaj przybliżyć proces klejenia w tym przypadku. Jest on dość zbliżony do klejenia z zastosowaniem innych klejów. Tak samo jak w wielu innych przypadkach, trzeba tutaj starannie przygotować przeznaczone do klejenia powierzchnie. Powinny one być suche, odtłuszczone i pozbawione jakichkolwiek zadziorów. Następnie na obydwie klejone ze sobą powierzchnie należy nałożyć równomierną warstwę kleju, po czym, klejone przedmioty należy ze sobą starannie złożyć. Od tej pory będziemy mieć jeszcze około godziny czasu na to, aby dowolnie manewrować klejonymi przedmiotami. Po tym czasie trzeba będzie spoinę już utwardzić. W przeciwnym razie nie będzie się ona nadawać do utwardzania. Tak długi czas żywotności kleju pozwala nam na przygotowanie większej ilości spoin do jednoczesnego utwardzenia. W tym celu trzeba będzie jednak wykorzystać duże, przemysłowe promienniki typu UV, które będą w stanie utwardzać wiele spoin jednocześnie. Tego typu piece UV, stosowane będą jednak przede wszystkim w branży przemysłowej na dużych liniach produkcyjnych. W klejeniu ręcznym, pojedynczych sztuk, raczej stosuje się mniejsze promienniki UV.

Korzyści płynące z zastosowania metody klejenia z utwardzaniem spoin promieniowaniem UV.

Warto tutaj podkreślić, iż technologia ta, niesie za sobą stosunkowo sporo korzyści. Do najważniejszych należy tutaj zaliczyć kwestie takie jak:

  • Szybki czas utwardzania spoiny – pełną twardość można uzyskać już nawet w ciągu 10-15 sekund
  • Długi czas żywotności kleju – mamy nawet do 60 minut czasu, zanim nastąpi konieczność przeprowadzenia utwardzania spoiny. Pozwala to na przygotowanie większej ilości spoin, czy też na ewentualne poprawianie ustawienia klejonych elementów.
  • Relatywnie niski koszt wykonania spoiny
  • Dobre parametry techniczny wykonywanych spoin
  • Możliwość zastosowania technologii w linii produkcyjnej z pełną automatyzacją klejenia.

Te konkretne zalety sprawiają, iż urządzenia UV do utwardzania klejów znajdują się na wyposażeniu wielu firm w różnorodnych branżach. Najczęściej możemy się zetknąć z zastosowaniem tej technologii w branżach takich jak: elektronika, elektrotechnika, medycyna (produkcja sprzętu medycznego), optyka, czy też nawet motoryzacja. Jest to więc bardzo popularna technologia przemysłowego klejenia o dobrych parametrach technologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *