Kleje utwardzane promieniowaniem UV i przemysłowe zastosowanie.

Nowoczesne technologie łączenia ze sobą różnorodnych elementów wpływają bardzo korzystnie na rozwój przemysłu. Przede wszystkim, pozwalają nam osiągnąć lepszy poziom trwałości wykonywanych spoin, przy mniejszych wymaganiach w zakresie przygotowania spoiny, czy też jej kosztu. Takim rozwiązaniem, stosunkowo młodym są kleje utwardzane promieniowaniem UV, które obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie. Ich wdrażanie w różnych branżach przemysłowych jest coraz bardziej popularne, co wynika przede wszystkim z bardzo dobrych parametrów technicznych gotowej spoiny. Istotną kwestią jest także prosty proces technologiczny wykonywania spoiny, oraz niskie koszty realizacji.

Gdzie obecnie wykorzystywane są kleje utwardzane promieniowaniem UV?

Tego typu technologia klejenia stosowana jest przede wszystkim w branżach elektronicznej oraz elektrycznej. Kleje utwardzane promieniowaniem UV, idealnie sprawdzają się w przypadku łączenia ze sobą elementów układów elektronicznych. Zapewniają wysoki poziom odporności spoiny na uszkodzenia wynikające z działania czynników chemicznych czy też wyższych zakresów temperatur. Spoina pozostaje twarda i nienaruszona mimo tak niekorzystnych warunków. Bardzo często, technologia ta jest również wykorzystywana w przemyśle optycznym. W tym przypadku wynika to przede wszystkim z przezroczystości spoiny, która nie wywiera negatywnego wpływu na precyzję działania urządzeń optycznych. Ostatecznie możemy się także zetknąć z jej wykorzystywaniem w branży motoryzacyjnej oraz przy produkcji sprzętu medycznego. Można więc powiedzieć, iż technologia klejenia z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV, jest stosunkowo wszechstronna.

Wdrożenie technologii w zakładach produkcyjnych.

Samo wdrożenie tej technologii nie jest w tym przypadku zbyt uciążliwym procesem. Oczywiście niezbędny będzie tutaj odpowiedni promiennik UV do zastosowań przemysłowych, czyli urządzenie większe, o większych zakresach mocy naświetlania. Jest to ważne, bowiem na rynku znajdziemy także urządzenia o małych mocach, które możemy wykorzystywać w amatorskich warunkach, na przykład w przydomowym warsztacie. Urządzenia przemysłowe, można z całkiem dobrymi efektami wdrożyć do linii produkcyjnej, dzięki czemu proces klejenia może być w pełni zautomatyzowany. Bardzo ważne jest jednak to, aby wszystkie promienniki, regularnie trafiały na serwis lamp UV. Pozwoli to utrzymać wysoki poziom jakości pracy, a co najważniejsze, zagwarantuje stabilne warunki utwardzania spoin. Jest to bardzo istotną kwestią, bowiem jakiekolwiek uszkodzenia lamp UV, będą natychmiast przekładać się na obniżenie poziomu efektywności pracy podczas utwardzania. Wpływa to na wstępne osłabianie wykonywanych spoin, które charakteryzują się z tego względu niższymi parametrami technicznymi, oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *