Maty antyerozyjne oraz ich zastosowanie.

Maty antyerozyjne to jedne z bardziej popularnych materiałów geosyntetycznych, wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie inżynieryjnym. W trakcie realizacji wielu inwestycji budowlanych bardzo często należy dokonać odpowiedniego zabezpieczenia stromych skarp czy też zboczy przed erozją gleby, aż do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności. W tym celu właśnie wykorzystywana jest mata przeciwerozyjna, która wzmacnia strukturę gleby w jej przypowierzchniowej warstwie i zatrzymuje drobną roślinności, uniemożliwiając ich wypłukiwanie, aż do czasu, kiedy roślinność ukorzeni się na tyle dobrze, iż sama będzie w stanie utrzymać całą strukturę w swoim miejscu.

W jakich warunkach stosowana jest mata przeciwerozyjna?

Mata przeciwerozyjna powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie chcemy skutecznie zapobiec wypłukiwaniu gleby oraz drobnej roślinności przez opady atmosferyczne. Podobnie w sytuacjach, gdzie gleba i drobna roślinność będzie narażona na wydmuchiwanie. Trzeba jednakże pamiętać o tym, iż mata przeciwerozyjna sprawdzać się będzie jedynie przy mniej stromych nachyleniach zboczy i przy niższych ich wysokościach. W przypadku, wyższych zboczy o większym nachyleniu, lepiej będą się sprawdzać wszelkiego rodzaju geokompozyty przeciwerozyjne. Jest to oczywiście mata przeciwerozyjna wzmocniona dodatkowo geosiatką, co pozwala na trwalsze jej stosowanie w trudniejszych warunkach geotechnicznych. Generalnie rzecz więc ujmując, trzeba w pierwszej kolejności przeprowadzić solidne rozeznanie terenowe, a dopiero w następnej kolejności, można zdecydować, czy w danym przypadku potrzebna będzie mata przeciwerozyjna, czy też może jednak geokompozyty przeciwerozyjne.

Typy stosowanych mat przeciwerozyjnych.

Obecnie znajdziemy kilka różnych typów mat przeciwerozyjnych, stosowanych dość powszechnie w inżynierii budowlanej. Będą to:

  • Mata kokosowa – czyli materiał w 100% naturalny i w 100% biodegradowalny, składający się z naturalnych włókien kokosowych. Po rozkładzie staje się dodatkowo naturalnym nawozem dla wzrastającej roślinności.
  • Maty Polymat – maty wykonane z wzmocnionym włókien polipropylenowych. Odporne chemicznie i biologicznie. W pełni nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.
  • Biowłókniny – materiały wykonane z odpadów bawełnianych i bawełnopodobnych, dodatkowo wypełnione nasionami traw, w celu ułatwienia zazieleniania stromych zboczy. Ulega rozkładowi w ciągu 2 lat dzięki czemu pozostawia po sobie już ukorzenioną trawę oraz naturalny nawóz.

W każdym przypadku trzeba będzie starannie przeanalizować, który rodzaj maty przeciwerozyjnej będzie lepszym rozwiązaniem. Chodzi o to, aby zawsze osiągnąć maksymalny poziom zabezpieczenia zboczy przed erozją przy stosunkowo najniższych kosztach, oraz najmniejszych stratach dla środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *