Odwadnianie z zastosowaniem technologii igłofiltrowej.

Odwadnianie terenów podmokłych, czy też obniżanie poziomu wody gruntowej na czas realizacji konkretnych robót budowlanych, wymaga zastosowania odpowiedniej technologii. W tym przypadku jest to technologia odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów. Pozwala ona na bardzo efektywne pozbywanie się wody gruntowej, poprzez przygotowanie zapory w gruncie, która będzie skutecznie napływającą wodę przechwytywać i usuwać. Oczywiście kwestią istotną będzie tutaj prawidłowy dobór poszczególnych elementów całej instalacji, oraz poprawność jej montażu. W przeciwnym razie, niestety, nie uda się osiągnąć odpowiedniego poziomu wydajności odwadniania.

Z czego składa się instalacja igłofiltrowa?

Przede wszystkim, warto sobie tutaj wyszczególnić poszczególne elementy, wchodzące w skład systemu igłofiltrowego, oraz po krótce je omówić. Każdy z nich bowiem odgrywa specyficzną rolę i należy go także prawidłowo dobrać. Najpierw prawidłowo względem siebie, aby osiągnąć odpowiednią wydajność instalacji w stosunku do warunków, w jakich będzie ona miała za zadanie pracować. Każda instalacja igłofiltrowa składać się będzie z trzech podstawowych elementów:

  • Igłofiltry – część robocza instalacji. Rury z PCV o średnicy 1-2” z jednej strony zakończone perforowaniem, które umieszczone w gruncie na odpowiedniej głębokości, będą zasysać wodę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie igłofiltru.
  • Kolektor ssawny – pełni funkcje pośrednią. Do kolektorów podłączone są wszystkie igłofiltry w danym rzędzie, i przekazują zasysaną wodę gruntową. Są to najczęściej rury z większej średnicy niż kolektory, z odpowiednio przygotowanymi króćcami przyłączeniowymi.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Swoją pracą wytwarza w niej podciśnienie, dzięki któremu możliwe jest zasysanie wody gruntowej przez igłofiltry. Powinien być precyzyjnie dobrany do warunków pracy i ilości zastosowanych igłofiltrów. W przeciwnym razie praca instalacji będzie mało wydajna, bądź całkowicie niemożliwa.

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowej.

Kwestią kluczową dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydajności pracy całej instalacji, jest oczywiście prawidłowy montaż całej instalacji. Wynika on tez po części z warunków pracy instalacji. W każdym przypadku są one bowiem inne i będą wymagać zastosowania innej wydajności czy też podejścia do montażu igłofiltrów.

Igłofiltry montowane są w gruncie poprzez wpłukiwanie na głębokość co najmniej pół metra większą, niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Odstęp pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami w linii powinien być ustalony na odległość w zakresie 0-5 – 1 metra. Im większe ilości pojawiającej się wody gruntowej, tym mniejsza odległość pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami. W razie konieczności prowadzenia wyjątkowo głębokich wykopów, istnieje możliwość zastosowania instalacji piętrowych. W tym przypadku, najpierw, po osuszeniu terenu, realizowane są wykopy, a potem w ich wnętrzu, na jeszcze większą głębokość wprowadza się następne igłofiltry.

Więcej szczegółowych informacji na temat stosowania tego typu technologii można znaleźć na stronie igłofiltry w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *