Pomiary budowlane

Pomiary budowlane

Prawidłowo realizowane pomiary budowlane, to podstawa rzetelnego świadczenia usług budowlanych. Każda firma budowlana powinna posiadać na swoim wyposażeniu odpowiednie narzędzia, umożliwiające pracownikom dokonywanie skrupulatnych i jak najbardziej precyzyjnych pomiarów na terenie budowy. Jako że mamy obecnie do czynienia z dużym, bardzo szybkim wręcz postępem technologicznym, powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na urządzenia w pełni nowoczesne. Wykorzystujące najnowsze technologie, a co za tym idzie, narzędzia innowacyjne. W przypadku samych pomiarów budowlanych możemy tutaj zastosować na przykład takie urządzenia jak dalmierze laserowe, czy tez lasery krzyżowe, do wyznaczania poziomów i pionów na ścianach budynku, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

Lasery krzyżowe a prawidłowe pomiary budowlane

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, laser krzyżowy to nowoczesne urządzenie służące do wyznaczania pionów i poziomów na ścianach budynków zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Tego typu nowoczesne lasery krzyżowe PRO to w pełni profesjonalne urządzenia, które posiadają możliwość zamontowania na statywach, co pozwoli nam na dokonanie poziomowania na różnych wysokościach. Przede wszystkim jednak, najistotniejszy jest tutaj mechanizm samopoziomujący. Jest on jednym z lepszych rozwiązań, które zapewnia nam iż nawet w przypadku kiedy laser krzyżowy nie będzie ustawiony na powierzchni podłogi idealnie poziomo, to mechanizm doprowadzi do wypoziomowania, a co za tym idzie, wszystkie wyznaczane poziomy i piony będą wręcz perfekcyjne.

Jednym słowem możemy tutaj powiedzieć, iż inwestycja w dobrej jakości laser krzyżowy jest bardzo opłacalna, przez co też nie powinniśmy tutaj zanadto szczędzić funduszy, bowiem urządzenie to, zapewni nam o wiele lepsze i bardziej precyzyjne pomiary budowlane.

Dalmierze laserowe i ich wykorzystanie.

Kolejnym nowoczesnym urządzeniem pomiarowym dla budownictwa, wykorzystującym technologię laserową, jest dalmierz laserowy. Jest to niewielki przyrząd, z którego wypuszczana jest wiązka lasera, a następnie czujnik umieszczony tuż obok, oblicza czas niezbędny do tego, aby wiązka wypuszczonego światła laserowego powróciła z powrotem. Na podstawie tego pomiaru, możliwe staje się obliczenie odległości od dalmierza do obiektu odbijającego promień lasera. Można więc powiedzieć, iż dalmierz laserowy to przede wszystkim urządzenie niezbędne do dokonywania pomiarów w miejscach gdzie nie jest realne wykonanie ich w tradycyjny sposób.

Generalnie rzecz ujmując, to dalmierze laserowe nadają się perfekcyjnie do wykonywania pomiarów w przypadkach kiedy nie ma możliwości skorzystania z pomocy osób trzecich, lub też obiekt od którego odległość chcemy zmierzyć jest niezbyt łatwo dostępny. Sprawdza się to na przykład przy mierzenie wysokości budynku, gdzie wystarczy dalmierzem obliczyć odległość od punktu przyłożenia dalmierza do rynny dachowej, a następnie od punktu przyłożenia do ziemi, dzięki czemu osiągniemy całkiem poprawny wynik pomiaru wysokości budynku.

Podsumowanie

Możemy więc przyjąć założenie, iż nowoczesne pomiary budowlane, będą przede wszystkim realizowane z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wiąże się to co prawda z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, niemniej jednak jest jak najbardziej niezbędne w dobrej i profesjonalnej firmie budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *