Pompowanie ścieków i wody zanieczyszczonej.

W trakcie realizacji wszelkiego rodzaju prac związanych z renowacją istniejących sieci kanalizacyjnych, koniecznością będzie zastosowanie odpowiednich bypassów, których zadaniem będzie utrzymanie przepustowości sieci, na czas prowadzenia prac. Bardzo często też zachodzi konieczność czasowego wyłączenia z użytku stacjonarnych agregatów w przepompowniach, wobec czego, musimy je zastąpić przenośnymi pompami zatapialnymi do ścieków czy też wody zanieczyszczonej. Realizacja tego typu prac, wymagać będzie więc odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jak również dostępu do wszelkiego rodzaju pomp zatapialnych i agregatów pompowych, które można będzie do woli wykorzystywać w tego typu sytuacjach.

Wykorzystanie odpowiednich pomp do ścieków i wody zanieczyszczonej.

Przede wszystkim, w przypadku realizacji tego typu prac, musimy zwrócić szczególną uwagę na kwestię tego, aby zastosowane przez nas pompy były w stanie poradzić sobie z danym poziomem zanieczyszczenia pompowanego medium, jak również zapewniły odpowiedni poziom przepustowości w przypadku koniecznością wyłączenia części lub nawet wszystkich pomp z systemu przepompowni. Muszą to więc być odpowiednio wydajne pompy zatapialne do zastosowań przy pompowaniu ścieków, które zagwarantują możliwość utrzymania całego systemu oczyszczalni w ruchu na czas przeprowadzenia poszczególnych napraw czy też modernizacji. Oczywiście tego typu pompy są stosunkowo kosztowne, wobec czego w większości przypadków będą z całą pewnością wypożyczane, tym bardziej, iż posiadanie ich na co dzień raczej nie jest rozsądne, bowiem ich zastosowanie raczej nie jest aż tak szerokie. W zupełności wystarczą nam w firmach zajmujących się tego typu pracami pompy podstawowe, zaś tutaj w razie konieczności zawsze można odpowiednią pompę wynająć a nawet większą ich ilość i połączyć w system pompowy, w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydajności.

Pompy zatapialne wykorzystywane w górnictwie.

Oczywiście tego typu pompy zatapialne będą także wykorzystywane w przemyśle wydobywczym, bowiem także tam będziemy mieć do czynienia z koniecznością transportowania wody zanieczyszczonej. Tutaj oczywiście będą to pompy zatapialne górnicze do wody zanieczyszczonej, które nie muszą być aż tak bardzo wydajne i nie muszą zapewniać nam możliwość pompowania medium o tak silnym poziomie zanieczyszczenia, jak w przypadku pomp do prac kanalizacyjnych. Niemniej jednak tutaj, pompy powinny być dostosowane do pracy ciągłej w wyjątkowo trudnych warunkach, z jakimi będziemy mieć niewątpliwie do czynienia w podziemnych chodnikach i wyrobiskach górniczych. Tego typu pompy powinny być też wykonywane ze stali kwasoodpornej, i być odporne na działanie czynników chemicznych. Muszą być także odporne na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, bowiem podczas pracy na takich głębokościach i w takich warunkach z jakimi mamy do czynienia na kopalniach, bardzo łatwo o tego typu uszkodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *