Produkcja brykietu drzewnego.

Wytwarzanie brykietu drzewnego wymaga odpowiednich nakładów inwestycyjnych oraz prawidłowego przygotowania niezbędnego zaplecza. Chodzi tutaj przede wszystkim o niezbędne pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Muszą one spełniać dość konkretne wymagania, aby maszyny do brykietowania mogły pracować na wysokim poziomie wydajności. Warto tutaj przyjrzeć się tym kwestiom nieco bliżej. Pozwoli nam to przygotować się prawidłowo do produkcji brykietu drzewnego. Tym bardziej, iż jest to obecnie coraz bardziej popularny, ekologiczny materiał opałowy. Zatem sprawdźmy, jak przygotować się do wytwarzania brykietu z trocin.

Infrastruktura niezbędna do produkcji brykietu.

Przede wszystkim, trzeba będzie tutaj zadbać o prawidłowe przygotowanie całej niezbędnej infrastruktury produkcyjnej. Najważniejsze będzie odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do magazynowania zarówno gotowego brykietu, jak i materiału wsadowego. Za materiał wsadowy możemy tutaj uznać, wszelkiego rodzaju odpady produkcji tartacznej i stolarskiej. Będą to po prostu wióry, zrębki i trociny. Powinny one być składowane w suchych i wentylowanych pomieszczeniach. Najlepiej, jeśli dodatkowo będziemy mieć możliwość przesuszenia materiału wsadowego. Chodzi tutaj o to, aby był on w jak największym zakresie pozbawiony wilgoci, która jest wrogiem prawidłowego przebiegu brykietowania. Wynika to z faktu tego, iż maszyny do brykietowania będą wytwarzać brykiet z trocin poprzez ich prasowanie w wysokiej temperaturze pod wysokim ciśnieniem. W takich warunkach z trocin wyciskana jest żywica, stanowiąca tutaj naturalne i ekologiczne lepiszcze. Nadmierny poziom wilgoci będzie powodować jednoczesne wyciskanie wody z trocin, która mieszając się z żywicą, będzie znacznie osłabiać jakość wiązania brykietu w kostki czy też wałki.

Prawidłowe spalanie brykietu.

Produkcja brykietu w suchych warunkach, będzie także bardzo istotna ze względu na wymagania w procesie jego spalania. Tutaj także nie możemy dopuścić do tego, aby spalać zbyt wilgotny brykiet drzewny. Maksymalny poziom jego wilgoci wynosi 8%, niemniej jednak warto spalać brykiet jeszcze bardziej suchy. Im wyższy poziom jego wilgotności tym mniej energii cieplnej z jego spalania będzie oddawane do czynnika grzewczego w instalacji. Spora część energii będzie marnowana na odparowanie wilgoci z brykietu. Parująca woda będzie osiadać na wewnętrznych ścianach kotła oraz w przewodzi kominowym, co będzie prowadzić do ich korodowania. Będziemy więc do czynienia także z obniżeniem czasu bezawaryjnej eksploatacji.

Reasumując, brykiet drzewny powinien być produkowany w jak najbardziej suchych warunkach, aby ostatecznie wytworzyć opał suchy i wysoko kaloryczny. Wilgoć będzie tutaj najgorszym wrogiem brykietu oraz procesu brykietowania czy też spalania brykietu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *