Profesjonalnie przygotowane pomieszczenie akumulatorowni.

Akumulatorownia, czyli pomieszczenie, w którym realizowane będzie ładowane baterii trakcyjnych do wózków jezdniowych, będzie stwarzać pewne zagrożenia. Musimy przed nimi się odpowiednio zabezpieczyć, a można to osiągnąć jedynie poprzez inwestycje w profesjonalną akumulatorownie. Trzeba tutaj wykonać odrębne pomieszczenie, z niezależnym systemem elektrycznym i wentylacji, oraz czujnikami wodoru. Do tego, należy pomieszczenie akumulatorowni wyposażyć w niezbędny sprzęt, ułatwiający obsługę baterii trakcyjnych. Jest to co prawda stosunkowo kosztowne, niemniej jednak gwarantuje nam wysoki poziom bezpieczeństwa, co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Przede wszystkim trzeba tutaj zdać sobie sprawę z tego, iż ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych, powinno odbywać się w odrębnym, odizolowanym od otoczenia pomieszczeniu. Błędem, bardzo często spotykanym jest ustawianie akumulatorów oraz prostowników na paletach bezpośrednio w przestrzeni produkcyjnej obiektu. Profesjonalne, a co za tym idzie, także bezpieczne akumulatorownie będą odrębnymi pomieszczeniami wydzielonymi na obiekcie, zaopatrzonymi w niezależne systemy wentylacji i zasilania. Dzięki temu podnosimy znacznie poziom bezpieczeństwa podczas ładowania baterii. A trzeba tutaj pamiętać, iż wystarczy drobna awaria, w wyniku której prostownik po naładowaniu akumulatora nie wyłączy się. Dochodzi wtedy do przegrzania i rozszczelnienia akumulatora, w wyniku czego wydziela się wodór. Jego nadmierne stężenie może prowadzić do wybuchu na obiekcie. Aby tego uniknąć, należy zaopatrzyć pomieszczenie w czujnik detekcji wodoru, oraz automatyczną wentylację, włączaną w chwili wychwycenia nadmiernej ilości wodoru w atmosferze pomieszczenia.

Dodatkowe zabezpieczenia akumulatorowni.

Współcześnie, wszystkie niemal już projekty i realizacje akumulatorowni będą zawierać wszystkie, najważniejsze systemy zabezpieczeń, oraz wyposażenie niezbędne do wygodnej i bezpiecznej pracy. będziemy tutaj mieć więc do czynienia z elementami takimi, jak:

  • Wykładanie ścian i podłóg płytkami kwasoodpornymi
  • Niezależny system zasilania oraz źródło bieżącej wody do akumulatorowni
  • Dodatkowe wózki transportowe do baterii trakcyjnych z wannami ze stali kwasoodpornej. Wózki serwisowe, usprawniające obsługę akumulatorów
  • Statywy na prostowniki, zabezpieczające je podczas pracy
  • Bezpieczne oświetlenie nie powodujące iskrzenia

Trzeba będzie liczyć się z tym, iż tak wykonana akumulatorownia pochłonie spore koszty, jednakże najważniejsze jest tutaj to, aby osiągnąć maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Pomijamy już zupełnie fakt wdrożenia odpowiednich regulacji dla pracowników, jak chociażby całkowity zakaz palenia nikotyny na obiekcie, co mogłoby przyczynić się do wybuchu w przypadku nagromadzenia oparów wodoru w atmosferze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *