Siłowniki w pojazdach ciężarowych.

Zdecydowanie największa liczba siłowników w motoryzacji wykorzystywana jest w pojazdach typowo ciężarowych, bowiem w samochodach osobowych, siłowniki znajdziemy co najwyżej w przypadku bagażników. W przypadku zaś pojazdów dostawczych i ciężarowych mamy do czynienia z wykorzystaniem o wiele większej ich liczby. W zależności od zastosowania danego siłownika będzie on różnej wielkości i o różnych parametrach technicznych. Należy tutaj także zwrócić uwagę na kwestię prawidłowej pracy siłowników, które podlegają prawom eksploatacji, a w pewnych warunkach będą ulegać korodowaniu. Dlatego też, należy zadbać o to, aby zapewnić im odpowiednie warunki do pracy, w których nie będzie im zagrażać korozja.

Korozja siłowników i jej przyczyny.

Przyczyny korozji siłowników leżą przede wszystkim po stronie układu pneumatycznego, a ściślej rzecz ujmując, po stronie osuszacza powietrza. To jego zadaniem jest obniżenie poziomu wilgotności sprężonego powietrza do 21%, kiedy to nie będzie wywierać negatywnego wpływu na pracę siłownika, oraz na pojawianie się korozji na jego powierzchni. Dlatego też, podstawowym zadaniem będzie tutaj przeprowadzanie rutynowych przeglądów technicznych układu pneumatycznego, samych siłowników, jak również osuszacza powietrza, aby wszystkie elementy układu pracowały jak najbardziej prawidłowo. Najważniejsze zaś będzie to, aby odpowiednio wcześnie wychwycić wszelkie nieprawidłowości w pracy samych siłowników, oraz pojawiająca się korozję, gdyż tylko w takim przypadku możliwe będzie przeprowadzenie ich regeneracji zamiast wymiany na nowe. W sytuacji, kiedy dojdzie do zbyt poważnych uszkodzeń siłowników, niestety koniecznością stanie się wymiana na nowy, a to pociąga za sobą stosunkowo spore koszty.

Regeneracja siłowników.

W kwestii samej regeneracji, trzeba pamiętać, iż proces jej przeprowadzania jest dość skomplikowany, wobec czego będzie to czynność także dość kosztowna, niemniej jednak znacznie przystępniejsza cenowo niż wymiana siłownika na nowy. Sama regeneracja siłowników dla motoryzacji polega na usunięciu skorodowanych fragmentów powierzchni siłownika, uzupełnieniu powstałych ubytków poprzez napawanie, a następnie na przeszlifowaniu i powierzchniowym utwardzaniu powierzchni siłownika. Dzięki takim zabiegom, nawet stary i wysłużony już siłownik może być dopuszczony do dalszej eksploatacji, co rzecz jasna znacznie obniża koszty utrzymania pojazdu ciężarowego w dobrym stanie technicznym. Sam koszt siłownika także rozkłada się bardziej w czasie, a więc jest o wiele niższy. Jednym słowem trzeba przyznać, iż regeneracja siłowników w pojazdach ciężarowych jest rozwiązaniem bardzo korzystnym z punktu widzenia kosztów eksploatacji tego typu pojazdów, a to oczywiście sprawia, iż warto przeprowadzać systematyczne przeglądy techniczne w celu wychwycenia wszelkich nieprawidłowości w pracy układu pneumatycznego, oraz samych siłowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *