TECAPEEK – PEEK

Grupa poliaryloeteroketonów (PAEK) obejmuje głównie PEEK, PEK, PEKEKK I PEKK. Poliaryloeteroketony są grupą wysokosprawnych polimerów, gdzie każdy z nich charakteryzuje się unikalnymi właściwościami i zachowaniem, przez co są bardzo ważnym źródłem materiałów dla nowoczesnej technologii i przemysłu. TECAPEEK odgrywa główną rolę w tej grupie. Typową cechą tej grupy materiałów, która klasyfikowana jest jako część wysokotemperaturowych termoplastów, jest to, że profil ich właściwości w większości pozostaje niezmieniony w wyższych zakresach termicznych powyżej 100℃. Polimery te mają ogromny zakres zastosowań w różnych branżach.

Przykłady zastosowań: elementy ślizgowe, rolki prowadzące, łańcuchy prowadzące w piecach, okładzina zbiorników, elementy termoformowane, różne elementy dla zastosowań z żywnością, wodą pitną, w biotechnologii i farmacji, maszynach pakujących, mikroelektronice i półprzewodnikach, technologii jądrowej i promieni rentgenowskich, technice poszukiwania i wydobycia gazów i ropy, budowie silników i przekładni, aeronautyce.

Wałki PEEK i płyty PEEK

Charakterystyka TECAPEEKU:

 • półkrystaliczny,
 • niska gęstość, około 1.3 g/cm3,
 • wysoka stabilność termiczna,
 • temperatura użytkowa od -40 do 260℃, krótkookresowa 300℃,
 • wysoki stopień ciągliwości,
 • wysoka wytrzymałość, twardość i sztywność,
 • niska skłonność do pełzania,
 • dobre właściwości ślizgowo-cierne,
 • dobra odporność na zużycie,
 • bardzo dobra odporność chemiczna na szeroki zakres chemikaliów,
 • odporność na hydrolizę, tendencja do powstawania pęknięć naprężeniowych,
 • niezwykle wysoka odporność na wysokie promieniowanie – gamma i rentgenowskie,
 • bardzo niskie wchłanianie wilgoci,
 • minimalne rozszerzenie termiczne, dobra stabilność wymiarowa,
 • odporność na ogień, samogasnący,
 • minimalne zanieczyszczenie jonowe, bardzo niskie wydzielanie gazów w warunkach wysokiej próżni i minimalne wydzielanie nisko toksycznych gazów w przypadku pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *