Usługi magazynowania zewnętrznego.

W ciągu ostatnich kilku lat, bardzo wyraźnie rozwinęła się tendencja do zlecania wielu aspektów działalności przedsiębiorstw do zewnętrznych usługodawców. Obecnie nawet magazynowanie i spedycja towarów i produktów podlega outsourcingowi, który w tym przypadku przynosi dla przedsiębiorcy bardzo wymierne korzyści. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej kwestii korzystnego wpływu korzystania z zewnętrznych usług magazynowych, bowiem może się okazać, iż także w naszej firmie, będzie to dobrym krokiem. Dobrym rozwiązaniem zapewniającym lepszy poziom optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, a to jak zawsze będzie przekładać się na zdolności rozwojowe przedsiębiorstwa.

Zewnętrzne magazynowe i jego korzyści.

Przede wszystkim musimy sobie tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż usługi w zakresie magazynowym świadczone są przez coraz większą ilość firm, a co za tym idzie, skorzystanie z tej formy magazynowania okazuje się być stosunkowo proste. Wykorzystanie zewnętrznych usług magazynowych niesie dla przedsiębiorcy określone korzyści, które warto sobie tutaj wyszczególnić.

  • Niższe koszty magazynowe – w przypadku własnych magazynów, niezależnie od ich zapełnienia trzeba ponosić koszty utrzymania całej powierzchni magazynowej. W przypadku magazynów zewnętrznych, ponosimy jedynie koszty związane z wynajmowaną przestrzenią, którą możemy zawsze zmniejszyć albo też zwiększyć.
  • Przeniesienie odpowiedzialności za magazynowane towaru i surowce na podmiot prowadzący magazyn zewnętrzny
  • Zwolnienie przestrzeni w swoich magazynach – tak pozyskaną przestrzeń można przekształcić w przestrzeń produkcyjną, co pozwoli na poszerzenie zdolności produkcyjnych, lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w danym przypadku

Oczywiście są to tylko podstawowe korzystne aspekty korzystania z zewnętrznych usług magazynowych, ale z całą pewnością każdy przedsiębiorca, który na takie rozwiązanie się zdecyduje będzie zupełnie inaczej patrzeć na swoje korzyści w tym zakresie, toteż warto tę ocenę korzystności pozostawić do indywidualnego rozpatrzenia każdego z przedsiębiorców.

Korzystanie z usług w zakresie magazynowych.

Oczywiście skorzystanie z tego typu usług, wymaga w pierwszej kolejności znalezienie dobrego usługodawcy, co zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Wyselekcjonowanie odpowiedniego podmiotu, oferującego usługi w zakresie magazynowym, będzie oczywiście dość kłopotliwe, tym bardziej, iż musimy pamiętać, aby jego obiekty magazynowe nie były zanadto oddalone od naszych wydziałów produkcyjnych, bowiem mogłoby to przekładać się na pewne trudności logistyczne. Najlepszym rozwiązaniem jest takie zachowanie odległości, aby surowce z magazynu trafiały na produkcję w ciągu czasu 24-48 godzin od zamówienia. Jest to opcja optymalna, pozwalająca skutecznie planować produkcję. Oczywiście na tego typu magazynach zewnętrznych, zawsze będziemy mogli magazynować nadwyżki surowca, w celu zabezpieczenia ewentualnych przerw w dostawach. Jednym słowem, usługi magazynowania zewnętrznego okazują się być współcześnie bardzo korzystnym rozwiązaniem, na które warto zwrócić koniecznie uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *