Uszkodzenia siłowników w pojazdach ciężarowych.

Siłowniki pojazdach ciężarowych to bardzo ważny element, służący przede wszystkim do sprawnego i efektywnego wykorzystywania pojazdu. Przede wszystkim, siłowniki swoje zastosowanie znajdują jako element dźwigający wywrotkę, dzięki czemu można skutecznie rozładowywać duże ilości sypkich materiałów. Do tego dochodzą jeszcze innego rodzaju pojazdy gdzie siłowniki odgrywają istotną rolę, chociażby takie jak samochody ciężarowe z dźwigiem samowyładowczym HDS. Przyjrzyjmy się jednak kwestii uszkodzeń siłowników, przyczyn ich powstawania, skutków oraz kwestii ich zapobiegania.

Typowe uszkodzenia siłowników oraz ich przyczyny.

Do najczęstszych uszkodzeń siłowników w przemyśle motoryzacyjnym należy korodowanie ich powierzchni. Wpływ na to wywiera praca układu pneumatycznego, który odpowiada za dostarczenie do siłowników sprężonego powietrza o odpowiednim ciśnieniu i obniżonym poziomie wilgotności. Za odpowiedni poziom ciśnienia powietrza odpowiada sprężarka, wobec czego jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy siłowników, czy też ich zbyt słaba moc może być związana z uszkodzeniem sprężarki. Jeśli zaś chodzi o wilgotność powietrza, dba o nią osuszacz, którego zadaniem jest przechwycenie nadmiernej ilości wilgoci, aby w powietrzu podawanym na siłowniki poziom wilgotności nie przekraczał 21%. Powyżej tego poziomu zachodzi ryzyko obniżania wydajności pracy siłownika oraz korodowanie jego powierzchni. Trzeba tutaj więc przeprowadzać rutynowe, systematyczne kontrole stanu technicznego zarówno samych siłowników jak i całego układu pneumatycznego. Szczególną uwagę należy z kolei poświęcić sprężarce i osuszaczowi powietrza, gdyż od nich zależy wydajna i bezpieczna praca siłowników w pojazdach ciężarowych.

Zapobieganie uszkodzeniom siłowników.

Poważne uszkodzenia siłowników stanowią nie tylko kwestię wydatków związanych z ich wymianą, ale stanowią także o bezpieczeństwie eksploatacji pojazdu. Wystarczy sobie wyobrazić, do czego może dojść, jeśli dźwig samowyładowczy będzie pracować z uszkodzonym siłownikiem. Nagle może się po prostu urwać tona materiału na palecie a to już poważne zagrożenie nie tyle zdrowia co życia operatora. Wobec tego też, w przypadku wychwycenia jakichkolwiek nieprawidłowości, czy też skorodowania powierzchni siłownika, należy natychmiast interweniować. Tutaj w przypadku niezbyt poważnych uszkodzeń powodowanych korozją możliwa będzie jeszcze regeneracja siłowników dla przemysłu motoryzacyjnego realizowana przez profesjonalne zakłady naprawcze. Jest to rozwiązaniem zdecydowanie bardziej ekonomicznie uzasadnionym, niż całkowite uszkodzenie siłownika i jego wymiana na nowy. Generalnie trzeba przyznać, iż regeneracja jest o wiele tańsza, a siłowniki po regeneracji zachowują swoją wysoką sprawność przez kolejne lata, co sprawia, iż cena ich zakupu rozkłada się na większą pracę, jaką są w stanie wykonać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *