Zastosowanie geosiatki w budownictwie inżynieryjnym

Zastosowanie geosiatki

Geosiatka jest materiałem geosyntetycznym o płaskiej strukturze. Zbudowana jest z pasm oczek, najczęściej w układzie prostopadłym, co pozwala na jej dobrą współpracę z kruszywem budowlanym, czy tez gruntem gruboziarnistym. W tym zakresie, zastosowanie geosiatki będzie bardzo szerokie. Dzięki jej wdrożeniu, można znacznie ustabilizować warstwy gruntu, czy też podbudowy. Kruszywo będzie się zazębiać w siatce, a co za tym idzie, nie będzie się przemieszczać nawet pod wpływem silnych obciążeń eksploatacyjnych. Generalnie rzecz biorąc, zastosowanie geosiatki jest o wiele szersze, bowiem wykorzystywana jest ona w budownictwie inżynieryjnym w wielu sytuacjach.

Czy na zastosowanie geosiatki ma wpływ jej budowa?

Jak najbardziej. Ma wpływ i to bardzo silny. Najczęściej geosiatki wytwarzane z materiałów takich jak: polietylen, poliestr, polipropylen, czy też włókno szklane. Każdy z tych materiałów charakteryzuje się odmiennymi parametrami technicznymi, a więc i geosiatka z nich wykonana będzie charakteryzować się innymi. Poza tym, należy także zwrócić uwagę na fakt, iż z każdego z tych materiałów można wykonywać geosiatki o zróżnicowanej strukturze. Trzeba więc bardzo dobrze przeanalizować zastosowanie geosiatki w każdym przypadku. W przeciwnym razie, jej zastosowanie może nie przynieść zakładanych rezultatów, a wręcz przeciwnie.

Gdzie stosowane są geosiatki?

Jeśli chodzi o konkretne zastosowanie geosiatki, to przede wszystkim, jest ona wykorzystywana w zakresie zbrojenia i stabilizacji warstw gruntu. Często będzie stosowana przy stabilizacji warstwy podbudowy po drogami i torowiskami kolejowymi. W tym zakresie jest stosowana zdecydowanie najczęściej. Może być także zastosowana przy wzmacnianiu samej już nawierzchni bitumicznej. Tutaj jednak musi ona spełniać konkretne wymagania. Nie powinna mieć wydłużalności większej niż mieszanki mineralno-asfaltowe, a więc nie większej niż 3%.

Można także zetknąć się z zastosowaniem geosiatek przy konstrukcji systemów drenażowych. W tym przypadku, geosiatki do drenażów powinny spełniać pewne wymagania w zakresie odporności na duże obciążenie wodne.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, zastosowanie geosiatki jest współcześnie bardzo szerokie i staje się regularnie coraz szersze. Dzięki temu też, powstają coraz to nowocześniejsze warianty tych materiałów syntetycznych. Jest to swego rodzaju odpowiedź producentów i konstruktorów, na potrzeby przedsiębiorstw budowlanych oraz inwestorów. Dzięki nowym rodzajom, zastosowanie geosiatki staje się coraz szersze, a to przekłada się na zyski producentów. Zapewnia także większy poziom dochodów inwestorom. Konstrukcja budowlana jest bardziej stabilna i bardziej odporna na obciążenia eksploatacyjne. Dzięki temu, koszty utrzymania stają się mniejsze, a prace remontowe znacznie odłożone w czasie. Jednym słowem, korzyści w tym przypadku płyną dla wszystkich. Dla firm budowlanych, dla producentów, oraz dla inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *